İstanbul Halciler Derneği web sitesine hoşgeldiniz.

Hakkımızda

HALDER, (İstanbul Halciler Derneği) benzer görüş ve düşüncelerdeki insanların bir araya gelmesiyle kurulan çağdaş bir dernektir. 21. yy.’da sektörümüzün kabuk değiştirmesiyle birlikte AB müktesebatına uyum sağlayabilmek için tabandan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda HALDER olarak yeni bir oluşum içine girdik. Halimiz içerisinde bulunan 571 işletmeden 420’si üyemizdir. Türk ekonomisinde olmazsa olmaz oluşumlardan biri olan haller, sağlıklı ve doğru fiyatlar ile enflasyonun hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda haller bir borsa işlevi görmektedir. Ülkemiz nüfusunun 1/3’nün tarımla uğraştığı bir ekonomik yapı içinde, üreticilerin yetiştirdiği ürünlerin değerlendirildiği tek alternatif hallerdir. Hallerin kuruluş amacı ise halka hizmet etmek, onları sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlarla sebzeler ve meyveler ile buluşturmaktır. Hallerin, Türk ekonomisine yıllık 30-40 milyon dolarlık katkısı bulunmaktadır. HALDER olarak, halin ve sektörün sorunlarını çözmek ve hal içi fiziksel koşulların iyileştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda belediyeler, hal yönetimi ve diğer STK’lar ile yakın ilişki içinde çalışarak, uzun zamandır sahipsiz kalan mesleğimiz bazında oluşan itibar kaybını ortadan kaldırmak ve hallerimizi Avrupa’daki standartları belirlenmiş olan haller seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Bu amaçla önceliklerimizi belirleyerek projeler üretiyor ve çalışmalarımızı profesyonellik ilkesi ile sürdürüyoruz.

Misyonumuz

Mevsimde yetiştirilmiş en sağlıklı ve kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlar ile tüketicilere ve iş ortaklarımıza sunmak ve konuda öncü rol oynayan bir kurum olma misyonunu ile çalışmalarına devam etmek.

Vizyonumuz

Avrupa Birliği sürecinde tüketicilerin ve iş ortaklarımızı b ihtiyaçlarını karşılayacak değerler yaratarak, sektörün gelişimine yerel ve uluslararası alanda katkılar sunmak.