Başkanımız

NEVZAT DAYAN

1960 Siirt Baykan’da dünyaya gelen Nevzat DAYAN, sektördeki yaşamına 1973 yılında İstanbul Eminönü halinde başladı. Ticaret hayatının tamamını hal sektöründe geçirerek, halin tüm birimlerinde çalıştı. Sektörün her kademesinde yer almasının faydalarının bugünlerdeki başarısında önemli rol oynadığının bilinciyle devam etmektedir. Şu anda DAYAN Şirketler Grubu ve sektörün önde gelen firmalarından biri olan UZMANLAR Şirketler Grubu'nun ortağı olmasının yanı sıra, sektör paydaşlarının tamamını ilgilendiren ve sadece komisyoncuları değil, üreticiden – tüketiciye her kesimin çıkarlarını adaletli bir şekilde savunduğu, tüm siyasal platformlarda sözcü olan HALDER (İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği) başkanlığını yapmaktadır. HALDER’ in Dünya Haller Birliği Üyeliği ve TÜSEMKOM (Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu) Onur Üyesi ve İstanbul Temsilcisi olmasına öncülük etmiştir. Ayrıca Hal Hakem Kurulunun çeşitli birimlerindeki üyeleriyle temsil yetkisi kazanmıştır.

Başkanımızdan;

Yeni dünyada ve son yüzyılda sektörlerin tamamında meydana gelen değişme ve gelişmelerin Tarım ve Tarım ürünleri sektöründe de kendini hissettirmesi ve özellikle Avrupa Birliği muktesabatına uyum çalışmalarının hız kazanması neticesinde ortaya çıkan ve çıkacak olan yeniliklerin doğru anlaşılabilmesi, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi ve müşteri odaklı politikalar oluşturarak sektöre yön verilmesi amacıyla kurulmuş olan derneğimiz şimdi yeni web sayfasıyla gerek uluslararası sermayenin, gerek sektörün, gerek istanbul halindeki satış noktalarının ve gerekse tüm tüketicilerin bahsedilen konulardaki gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni bir adım daha atmıştır.

Ortadoğu ve Balkanların en büyük Sebze, Meyve ve Tarım ürünleri toptan satış merkezi konumunda olan İstanbul Bayrampaşa Halindeki 571 satış noktasının 420'sini üye olarak bünyesinde bulunduran HALDER, İstanbul Halin'deki satış noktalarının verdikleri hizmetler ve sundukları ürünlerde günümüz şartlarında ve ülkemizin Avrupa Birliği sürecindeki gelişmeleri ışığında faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve dünya ile paralel bir modernizasyon süreci içinde verilen hizmetlerin en üst düzeyde kalite ve müşteri odaklı olması konusunda destek çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda başta eğitim ve medya ile iletişim alanlarında yeni projeler üretilmekte, bu şekilde bir yandan hal içinde mevcut bulunan satış noktalarının ve hal içindeki işleyiş süreçlerinin düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması ile modern bir ürün ve hizmet anlayışına geçilmesi planlanıyor. Diğer yandan medya ile iletişim projeleri üretilerek gerek ülke ve dünya ekonomisine önemli katkı sağlayan İstanbul Hali'nin tüketicilere daha sık ve daha doğru bir şekilde ulaştırılması hedeflenmekte gerekse bu devasa kompleksin daha gelişmiş bir ticaret ağına sahip olabilmesi ve böylece satış noktalarına daha çok katma değer sağlanabilmesi için gerekli tanıtım çalışmaları sürdürülmüş olmaktadır.

Derneğimiz değişen dünya ticaret yapılanması içinde önemli alanlardan biri olan internet ve bilgi teknolojilerinin en üst ve en verimli seviyede kullanılması gerekliliğinden hareketle şu anda ziyaret etmekte olduğunuz web sayfasının çalışmalarını da başlatmış ve 1 aya yaklaşan profesyonel bir projelendirme çalışması neticesinde aşağıda maddelendirilmiş olan servisler ile kullanıcı dostu bir web sayfası oluşturmuştur.

- Güncellenebilir altyapı ile sürekli yeni kalabilecek dinamik bir sayfa.
- Anlaşılabilir bölümlendirme ve kategorilendirme ile yoğun içerik içinde kullanımı kolay sayfalar.
- Kullanıcı ile iletişimi öne alan üslup ve modüller ile interaktif bir sayfa.
- Geçiş linkleri ile sayfalar arası kolay erişim.
- Yardımcı ikonlar ile içeriği bilgisayara kaydetme, yazdırma ve e-posta ile iletme kolaylığı.

Derneğimiz web sitemizi oluştururken projelendirme aşamasında aşağıdaki amaçları ön planda tutmuştur.

Doğru, Hızlı ve Sürekli İletişim

İnternet ve bilgi teknolojilerinin kullanımı ile derneğimiz, Balkanların ve Ortadoğunun en büyük Yaş Sebze, Meyve ve Tarım Ürünleri toptan satış kompleksi konumunda bulunan İstanbul Yaş Sebze ve Meyve Hali'nin ticari yapısından, örgütlenmesine, tarihsel gelişiminden Avrupa Birliği uyum yasaları ve günümüz modern ticaret şekillenmesindeki yerine kadar bir çok konu başlığını 7 gün 24 saat detaylı bir şekilde sektöre, ülkemize ve dünyaya iletme ve geri dönüşümleri alarak çalışmalara yön vermede bir veri olarak kullanabilme imkanına sahip olmaktadır.
Ekonomik Bilgilendirme ve Hal Piyasası
Haller, sebze, meyve ve tüm tarım ürünlerinin tüketicilere ulaşmasında kilit noktaya sahiptir. Tüketiciye ulaşacak ürünlerin kalite ve fiyat endekslerinin hallerden başlayarak şekillenmesi konusunda tüketici lehine sonuçlar üretebilmek amacıyla çalışmalarını çerçevelendiren derneğimiz, kalite ve fiyat endekslerinin belirlenmesinde halerin fonksiyonelliğini arttırarak koruyabilmesi ve tüketiciye ürünlerin ulaşmasında perakendecilerin hassas davranmalarını sağlayabilmek amacıyla hal içinde satış noktalarının ürün satışlarında kullandıkları fiyatlardan yararlanarak ürünlerin piyasaya çıkışındaki en düşük ve en yüksek satış fiyatlarının tespitini gerçekleştirmektedir.
En düşük fiyat ve en yüksek fiyatın belirlenmesi hem hal içindeki satış noktalarımızın satışlarından işletme bazında katma değer sağlayabilmesi hem de tüketicilerin ürünleri ekonomik fiyatlardan alabilmesine olanak sağlaması açısından son derece önemlidir.

Hal içinde belirlenen bu fiyatların web sitemiz aracılığıyla günlük olarak kamuoyu ile paylaşılması ile bu önemli konu daha işlevsel hale gelmekte ve böylece gerek haldeki satış noktaları gerekse tüketiciler en üst düzeyde fayda sağlayabilmektedir.

Mevcut hali ile aşağıdaki ihtiyaçlara cevap veren web sayfamız "Hedefler" başlığı altında maddelendirilmiş hedefleri de içerecek şekilde güncellenerek
Directiva Marketing & Consultancy